Svenska Föreningens Styrelse:  

Ulrika Ljungstrand, Anette Le Vesconte, 

Lena Dyche Ewer, Anna Hennius

Vi är ett glatt gäng som ordnar massor av roliga events!

Email address: swedishsociety@hotmail.com 

 

 

 

 

Kind regards