Vilka vi är

 

Svenska Föreningen i Wales är en organisation för svenska personer som bor i Cardiff/Wales. Huvudsyftet är att vi svenskar skall arbeta för och med varandra i att bevara vår kultur, traditioner och vårt språk.

Vårt mål är att skapa evenemang och mötesplatser där såväl nyanlända och redan boende Svenskar kan träffas och lära känna varandra. Svenska föreningen startades för 30 år sedan. Föreningen startades av svenska mammor som kände behov av att hålla regelbunden kontakt. Man ville också hålla svenska traditioner och kulturella evenemang vid liv och sprida denna kulturella gemenskap i kommande generationer. Svenska föreningen arrangerade en årlig Julfesten. År 2013 moderniserades föreningen under mer arrangerade former, med fortsatt syfte; att bevara svensk kultur, språk, traditioner, samt känslan av samhörighet och vänskap. Svenska föreningens långsiktiga mål är att hålla organisationen levande och aktiv, vara öppen till positiva förändringar, framåtriktande, gynna och berika Svenskars liv i Cardiff/Wales.

Vad vi gör

Svenska föreningen har idag drygt 150 medlemmar. Vi ordnar många olika aktiviteter och tillfällen att träffas. Förutom den årliga Julfesten har vi börjat organisera andra events som tex Midsommar, Kräftskiva, Family Fun Days, Utflykter, Middagar och mycket mer. Föreningen har en styrelse som träffas en gång i månaden och som ansvarar för organisation av de flesta aktiviteter. Vi ska ha val av nya styrelsemedlemmar varje år och nya medlemmar är alltid välkomna.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Svenska Föreningen i Wales, hoppas att du kommer att trivas och få många nya vänner!