11. Jun, 2013

Svenskträff i soldränkt Cardiff, glada miner och härlig stämning

Torsdagen den 2 maj blev Cardiff Svenskar inbjudna till Lunch av Svenska Kyrkan I London. Vi Träffades och åt lunch på Cosmo i Cardiff Bay. Sedan ett par år ligger ansvaret för all svenskkyrklig verksamhet i Storbritannien och på Irland under Svenska kyrkan i London. Vi sager stort tack till Camilla Persson och Anders Rune från Svenska Kyrkan och ser framemot ett gott samarbeta med er I framtiden och att vi snart får träffa er igen!